Dvousemestrální kurz českého jazyka

Kurz je určen zájemcům, kteří chtějí ovládat český jazyk na pokročilé až více pokročilé úrovni. Tento program umožňuje absolventům dvousemestrálního kurzu hlásit se na české vysoké školy a úspěšně absolvovat přijímací řízení. Na konci dvousemestrálního kurzu studenti skládají závěrečnou certifikovanou zkoušku znalosti jazyka na úrovni B1 nebo B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Popis kurzu

V prvním semestru je hlavním zaměřením kurzu intenzivní výuka českého jazyka. V průběhu výuky jsou studenti podrobeni pravidelnému testování a zkoušení. Na konci prvního semestru studenti skládají závěrečnou zkoušku k posouzení znalostí cizího jazyka.

V druhém semestru je výuka věnována prohloubenému studiu českého jazyka a získávání terminologických znalostí z odborných předmětů v cizím jazyce. Studenti dosahují nejen vysoké úrovně znalosti cizího jazyka, ale také všeobecný přehled o české kultuře a dějinách nutný pro přijetí a studium na českých vysokých školách. Studenti jsou postupně seznamováni s terminologií studovaného předmětu, rozšiřují si slovní zásobu, seznamují se s akademickým prostředním, učí se dělat poznámky dle výkladu vyučujícího, psát odborné eseje a seminární práce, nabývají zkušenosti metodiky efektivních příprav ke zkouškám.

  • Délka kurzu – zimní a letní semestr
  • Počet vyučovacích hodin za týden 20x45min
  • Dny a čas výuky Po – Pá, 9,00-12,10
  • Výuka na základě anglického, německého nebo ruského jazyka
  • Malé skupinky (max. 10-15 lidí) dle jazykových úrovní
  • Všechny jazykové úrovně (A1 – C1) dle Evropského referenčního rámce pro jazyky
  • Součástí kurzu je nabídka výletů po Praze a okolí se zkušeným průvodcem
  • Studentské akce a společenské aktivity

 

Ceny výletů nejsou součástí ceny za kurz
V případě potřeby je možné se domluvit na individuální výuce odborného předmětu. Cena individuální výuky s velmi zkušeným vyučujícím pro přijímací řízení na vysoké školy je 350Kč,-/1 vyučovací hodinu.