Dvousemestrální kurz anglického jazyka

Kurz je určen absolventům středních škol, kteří úspěšně složili státní maturitní zkoušku a chtějí ovládat anglický jazyk na pokročilé až velmi pokročilé úrovni. Tento program umožňuje absolventům dvousemestrálního kurzu hlásit se na české a zahraniční vysoké školy a úspěšně absolvovat přijímací řízení nebo studovat v cizím jazyce. Výuka probíhá velmi dynamickým a efektivním způsobem. Převážná část výuky je vedena zkušenými pedagogy - rodilými mluvčími. Na konci dvousemestrálního kurzu studenti skládají závěrečnou mezinárodní zkoušku znalosti jazyka Certificate in Advanced English (CAE).

Poplatek za složení CAE zkoušky není součástí ceny za kurz.

Popis kurzu

V prvním semestru je výuka zaměřená hlavně na zvládnutí základů anglického jazyka. V průběhu výuky jsou studenti podrobeni pravidelnému testování a zkoušení. Na konci prvního semestru studenti ověřují dosaženou úroveň složením závěrečnou zkouškou.

V druhém semestru je výuka věnována prohloubenému studiu anglického jazyka a získávání terminologických znalostí v oboru z literatury, dějin, zeměpisu, politiky a ekonomiky, nezbytných pro úspěšné složení přijímacích zkoušek ke studiu na českých a zahraničních vysokých školách. Absolventi kurzu dosahují nejen vysoké úrovně znalosti anglického jazyka, ale také všeobecný přehled o Velké Británií, USA, Kanadě, Austrálií v širokém kontextu. Studenti se dál v kurzu seznamují s akademickým prostředním, učí se dělat si poznámky dle výkladu vyučujícího, psát odborné eseje a seminární práce, nabývají zkušenosti metodiky efektivních příprav ke zkouškám.

  • Délka kurzu – zimní a letní semestr
  • Počet vyučovacích hodin za týden 20x45min
  • Dny a čas výuky Po – Pá, 9,00-12,10
  • Počet studentů ve skupině (max. 10-12 lidí) dle jazykové úrovně studentů
  • Koncepce výuky je sestavena v souladu s předpoklady ke studiu a podmínkami přijímacího řízení na fakulty Univerzity Karlovy, VŠE, University of Northern Virginia (UNVA), Anglo-americká univerzita, University of New York in Prague (UNYP) a další univerzity v zahraničí
  • Součástí kurzu jsou výlety po Praze a okolí, kulturní a studentské akce s anglicky mluvícími studenty z paralelních kurzů, žijícími a studujícími v Praze

 

Ubytování pro studenty.
Pro mimopražské zájemce o studium zajišťujeme ubytování v studentských kolejích, komfortních ubytovnách nebo soukromých bytech, kompletně přizpůsobených potřebám studentů.