Obchodní angličtina pro mírně pokročilé

Popis kurzu

  • Délka trvání kurzu 20 vyučovacích dní (40 x 45min)
  • Malé skupinky (max. 4-7 lidí)

Podmínkou k zápisu je splnění požadavků pro jazykovou úroveň A2.

Výsledek studia

Absolvent dokáže psát složitější obchodní dopisy a úřední dokumenty. Naučí se pracovat s různými typy písemného i ústního obchodního jednání. Bude schopen v angličtině sestavit různá prohlášení, napsat životopis, anotaci, vypracovat business plán apod. Kromě toho bude znát pravidla pro společenská a obchodní jednání běžná v zahraničí.

Paralelně s tímto kurzem je vhodné absolvovat kurz pro zvládnutí jazyka na úrovni B1.

Při menším počtu zájemců o kurz je možné se domluvit na výuce pro jednotlivce nebo v mini skupinách. Tento kurz je možné absolvovat na Vašem pracovišti.