Czech for foreigners (Čeština)

 

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.

české přísloví

Česky mluví přibližně 11,5 mil. lidí po celém světě. Kromě České republiky mnoho česky mluvících lidí najdeme v Rakousku (především ve Vídni), Polsku, Německu, na Ukrajině, v Chorvatsku a v západním Rumunsku. Několik desítek tisíc Čechů žije na Slovensku, kde zůstali v roce 1992 po rozdělení Československé republiky.

Čeština je úředním jazykem České republiky a Evropské unie. V úředním styku lze češtinu používat také na Slovensku. Čeština je nejen krásná, ale má dlouhodobou tradici a svoji historii. Čeština je dnes populární a o studium češtiny se zajímají zahraniční posluchači na území Čech a ve světě.

Nabídka kurzů Czech for foreigners

 

Mezinárodní jazyková škola Bohemian School se řadu let specializuje na výuku českého jazyka pro zahraniční posluchače. Za tu dobu jsme vyvinuli mnoho výukových programů, které umožňují naučit studenta ovládat češtinu od úrovně úplného začátečníka do úrovně rodilého mluvčího. Výukové programy jsou zaměřeny v první řadě na rozvoj komunikačních dovedností. Gramatické jevy jsou vysvětlovány jednoduše a srozumitelně pro pochopení běžného uživatele. Studium jazyka je založeno především na jeho užití v praxi. Všechny programy jsou sestaveny tak, aby se výuka českého jazyka pro studenty stala koníčkem a motivací k jejímu dalšímu využití.