Czech for foreigners pro pokročilé (B2)

 

 • Kurz obsahuje 100 akademických hodin (100x45min)
 • Malé skupinky (max. 6-10 lidí)
 • Výuka probíhá na základě anglického, německého nebo ruského jazyka
 • Koncepce výuky je sestavena v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Učitelé používají dobře osvědčené metody výuky českého jazyka jako cizího, přehledně vysvětlují funkci a použití jazyka v praxi
 • Výuka probíhá poutavou a zábavnou formou
 • Po složení závěrečné zkoušky na konci kurzu student obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování jazykového kurzu
 • V případě potřeby bude studentovi nabídnuto složení certifikované zkoušky na úrovni B2

Vyukovy plan kurzu

The objective of the course: To reach the above average knowledge of Czech language (B2).

Course materials: Our tutors use the most up-to-date educational materials from the authors with extensive experience of teaching Czech as a foreign language, which are published by Karolinum, Academia, Akropolis. We also use additional materials designed specifically for the course, which students are provided with free of charge.

The content of the course:

 1. Expanding vocabulary and improving the quality of expressing thoughts in written form.
 2. Learning the rules of Czech orthography and syntax.
 3. Getting familiar with the Czech phrases, writing essays and dictation.
 4. In-depth study of complex linguistic phenomena.
 5. The formation of communicative verbal skills: the ability to express your thoughts as to the specific and the abstract topics. Participation in debates and discussions . The ability to protect your rights and justify your opinion.
 6. Visual perception of language when watching movies or cartoons of humorous and serious genre. Watching and listening, understanding the exact essence of the information received, discussion, statement of opinion, the description of roles.
 7. Getting to know the most famous works of Czech literature the leading Czech writers.
 8. Final lexical-grammatical test + oral exam.

The outcomes of the course:

 1. Ability to express your own thoughts using more complex grammatical constructions. Ability to apply Czech orthography.
 2. Qualitative communication in the Czech language. Ability to express your own thoughts on the actual and abstract topics. The level of Czech language knowledge is close to the level of native speaker.
 3. Knowing some of the Czech books in the original, containing an extensive vocabulary. Significant improvement in the Czech pronunciation.
 4. Knowledge of Czech phraseology, cultural and linguistic characteristics, folklore, ability to communicate with native speakers.
 5. Improved ability to express your thoughts without spelling and stylistic mistakes.