Czech for foreigners pro více pokročilé (C1)

 

  • Kurz obsahuje 40 akademických hodin (40x45min)
  • Malé skupinky (max. 6-8 lidí)
  • Výuka probíhá na základě anglického, německého nebo ruského jazyka
  • Koncepce výuky je sestavena v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce pro jazyky
  • Učitelé používají dobře osvědčené metody výuky českého jazyka jako cizího, přehledně vysvětlují funkci a použití jazyka v praxi
  • Výuka probíhá poutavou a zábavnou formou
  • Po složení závěrečné zkoušky na konci kurzu student obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování jazykového kurzu
  • V případě potřeby bude studentovi nabídnuto složení certifikované zkoušky na úrovni C1