Obchodní angličtina pro středně pokročilé

Popis kurzu

  • Délka trvání kurzu 20 vyučovacích dní (40 x 45min)
  • Malé skupinky (max. 4-7 lidí)

Podmínkou je splnění požadavků pro jazykovou úroveň B1.

Výsledek studia

Absolvent zvládne všechny druhy písemného a ústního obchodního jednání, bude schopen vytvořit informativní text, analýzu sdělení, business plán i právní dokument. Bez obav se bude moci účastnit obchodních jednání na jakékoli téma. Znalost obchodní angličtiny na této úrovni umožní jednat na profesionální úrovni ve funkci top managera, senior office managera, vedoucího oddělení, vedoucího představenstva apod.

Paralelně s tímto kurzem je vhodné navštěvovat kurz pro zvládnutí jazyka na úrovni B2.

Studijní plán

je vzhledem k individuálním potřebám klienta vypracován vyučujícím na základě osobního setkání a podle klientových potřeb a přání. Pomocí současných komunikačních metod a vlastními originálně vypracovanými materiály vyučujících je možné rozvíjet u klientů (studentů) návyky důležité pro plynulé užívání jazyka.

Při menším počtu zájemců o kurz je možné se domluvit na výuce pro jednotlivce nebo v mini skupinách. Tento kurz je možné absolvovat na Vašem pracovišti.