Angličtina pro středně pokročilé (úroveň B2)

Tento program je určen pro běžné i postgraduální studenty, kteří studují anglický jazyk jako svůj hlavní nebo vedlejší obor. Je ale také vhodný pro obchodníky a podnikatele, jejichž činnost je spojena s Velkou Británií, USA, Kanadou, Austrálií.

  • Kurz obsahuje 60 akademických hodin (60x45min)
  • Malé skupinky (max. 6-10 lidí)
  • Výuka probíhá bez zprostředkovacího jazyka
  • Koncepce výuky je sestavena v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce pro jazyky
  • Učitelé používají dobře osvědčené metody výuky anglického jazyka jako cizího, přehledně vysvětlují funkci a použití jazyka v praxi
  • Výuka probíhá poutavou a zábavnou formou
  • Po složení závěrečné zkoušky na konci kurzu student obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování jazykového kurzu
  • V případě potřeby bude studentovi nabídnuto složení státní jazykové zkoušky na úrovni B2

 

Zápis do kurzu: Podmínkou k zápisu je splnění požadavků pro jazykovou úroveň Angličtina pro mírně pokročilé (úroveň B1 ).