Angličtina pro velmi pokročilé (úroveň C2)

Program je určen pro ty, kdo již dosáhli jazykové úrovně C1 a chtějí své znalosti rozšířit na úroveň rodilého mluvčího. Tento program je přínosný zejména pro učitele anglického jazyka nebo pro odborníky zabývající se angličtinou na vědecké úrovni.

  • Kurz obsahuje 40 akademických hodin (40x45min)
  • Malé skupinky (max. 8-10 lidí)
  • Výuka probíhá bez zprostředkovacího jazyka
  • Koncepce výuky je sestavena v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce pro jazyky
  • Učitelé používají dobře osvědčené metody výuky anglického jazyka jako cizího, přehledně vysvětlují funkci a použití jazyka v praxi
  • Výuka probíhá poutavou a zábavnou formou
  • Po složení závěrečné zkoušky na konci kurzu student obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování jazykového kurzu
  • V případě potřeby bude studentovi nabídnuto složení Speciální překladatelské nebo tlumočnické státní jazykové zkoušky na úrovni C2

 

Zápis do kurzu: Podmínkou k zápisu je splnění požadavků pro jazykovou úroveň Angličtina pro pokročilé (úroveň C1).