Ruština

 

Русский язык — это прежде всего Пушкин — нерушимый причал русского языка. Это Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Горький.

А. Я. Толстой

Ruština - (русский язык) je nejužívanějším slovanským jazykem. Pro slovanské národy je ruština hlavním univerzálním dorozumívacím jazykem. Rusky umí přibližně 300 milionů lidí po celém světě, což řadí ruštinu na 5. místo dle počtu nositelů jazyka. Pro přibližně 160 milionů lidí je ruština mateřským jazykem. Ruština je úředním jazykem ve státech: Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Krym (Ukrajina), Abcházie a Jižní Osetie (Gruzie) a v některých oblastech Moldávie. Významné rusky mluvící menšiny žijí i v mnoha jinak neruských i neslovanských státech. Ruština je velmi rozšířena také v Izraeli, Číně, Mongolsku, Finsku, Španělsku, Francii a USA.

Nabídka kurzů RUŠTINY:

 

Proč roste zájem o výuku ruštiny v ČR?

V případě České republiky je poptávka po ruštině dnes vysoká. Mezinárodní společnosti nabízejí lukrativní pracovní místa v oboru s dobrou znalostí ruského jazyka. Cestovní kanceláře, obchody, hotely, pojišťovny a banky se zajímají o uchazeče, v jejichž CV naleznou dostatečné znalosti ruštiny. Rozhlasové stanice, školy, překladatelské agentury a další instituce hledají do svých týmů kompetentní pracovníky se znalostí ruštiny. Popularita ruského jazyka v ČR roste s reálnou potřebou komunikovat s rodilými mluvčími, a to převážně v obchodních stycích, cestovním ruchu a školství. Institut cizích jazyků se specializuje na výuku ruského jazyka pro česky mluvící a zahraniční posluchače. Tým spolupracovníků Institutu cizích jazyků vyvinul několik druhu programů výuky ruského jazyka, které umožní studujícím ruského jazyka naučit se mluvit od úrovně úplného začátečníka do úrovně rodilého mluvčího.