Dvousemestrální kurz ruského jazyka

Kurz je určen absolventům středních škol, kteří úspěšně složili státní maturitní zkoušku a chtějí ovládat ruský jazyk na pokročilé až velmi pokročilé úrovni. Tento program umožňuje absolventům dvousemestrálního kurzu hlásit se na české vysoké školy a úspěšně absolvovat přijímací řízení. Výuka probíhá velmi dynamickým a efektivním způsobem. Převážná část výuky je vedena zkušenými pedagogy - rodilými mluvčími. Na konci dvousemestrálního kurzu studenti skládají závěrečnou certifikovanou zkoušku znalosti jazyka na úrovni B1 nebo B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Poplatek za složení certifikované zkoušky není součástí ceny za kurz.

Popis kurzu

V prvním semestru je výuka zaměřená hlavně na zvládnutí základů ruského jazyka. V průběhu výuky jsou studenti podrobeni pravidelnému testování a zkoušení. Na konci prvního semestru studenti ověřují dosaženou úroveň složením závěrečnou zkouškou.

V druhém semestru je výuka věnována prohloubenému studiu ruského jazyka a získávání terminologických znalostí v oboru z literatury, dějin, zeměpisu, politiky a ekonomiky, nezbytných pro úspěšné složení přijímacích zkoušek ke studiu na českých vysokých školách. Absolventi kurzu dosahují nejen vysoké úrovně znalosti ruského jazyka, ale také všeobecný přehled o Rusku v širokém kontextu. Studenti se dál v kurzu seznamují s akademickým prostředním, učí se dělat si poznámky dle výkladu vyučujícího, psát odborné eseje a seminární práce, nabývají zkušenosti metodiky efektivních příprav ke zkouškám.

  • Délka kurzu – zimní a letní semestr
  • Počet vyučovacích hodin za týden 20x45min
  • Dny a čas výuky Po – Pá, 9,00-12,10
  • Počet studentů ve skupině (max. 10-12 lidí) dle jazykové úrovně studentů
  • Koncepce výuky je sestavena v souladu s předpoklady ke studiu a podmínkami přijímacího řízení na fakulty Univerzity Karlovy a VŠE
  • Součástí kurzu jsou výlety po Praze a okolí, kulturní a studentské akce s ruskými studenty z paralelních kurzů, žijícími a studujícími v Praze
Ubytování pro studenty
Pro mimopražské zájemce o studium zajišťujeme ubytování v studentských kolejích, komfortních ubytovnách nebo soukromých bytech, kompletně přizpůsobených potřebám studentů.