Přípravný kurz ke složení státní zkoušky na úrovni B2:

Kurz je určen zájemcům, kteří

 • mají zájem o složení certifikované zkoušky z ruského jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce;
 • se chtějí podrobně seznámit s podmínkami, termíny, cenami, místy konání a složením zkoušky;
 • chtějí své dočasné znalosti podrobit podrobné analýze a zapracovat na odstranění chyb;
 • chtějí absolvovat zkoušku nanečisto;

Popis kurzu:

 • Kurz obsahuje 40 akademických hodin (40x45min)
 • Malé skupinky (max. 6 lidí)
 • Výuka je systematická a velmi intenzivní
 • Koncepce výuky je sestavena v souladu s požadavky a formátem zkoušky (metodika řešení jednotlivých úloh, výběr konverzačních témat, požadovaná slovní zásoba, nutný písemný projev)
 • Z výukových materiálů se používají cvičné sady a vlastní doplňkové materiály
 • Součástí kurzu je pravidelné testování a ústní zkoušení (drill)
 • V závěru kurzu zkouška nanečisto, analýza chyb
Podmínkou k zápisu je splnění požadavků pro jazykovou úroveň Ruština pro středně pokročilé (úroveň B2).