Ruština pro pokročilé (úroveň C1)

Program je určen pro ty, kdo ovládají ruštinu na úrovni B2 a chtějí se v ruském jazyce zdokonalit na maximální možnou úroveň. Tento program je oblíbený mezi studenty vysokých škol a doktorandy, ale také mezi podnikateli, jejichž činnost je spojena s Ruskem.

 • Kurz obsahuje 40 akademických hodin (40x45min)
 • Malé skupinky (max. 6-8 lidí)
 • Výuka probíhá bez zprostředkovacího jazyka
 • Koncepce výuky je sestavena v souladu s požadavky Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Učitelé používají dobře osvědčené metody výuky ruského jazyka jako cizího, přehledně vysvětlují funkci a použití jazyka v praxi
 • Výuka probíhá poutavou a zábavnou formou
 • Po složení závěrečné zkoušky na konci kurzu student obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování jazykového kurzu
 • V případě potřeby bude studentovi nabídnuto složení Všeobecné státní jazykové zkoušky na úrovni C1

Obsah a cíl kurzu:

 • prakticky realizovat různé plány a cíle (navazovat nové kontakty, ovlivňovat činnosti,
 • informovat okolí o vybraných událostech a všechny tyto činnosti dokázat správně vyjádřit);
 • porozumět základnímu tematickému obsahu a vystihnout nejdůležitější informace z daného textu;
 • napsat text vztahující se k úředním tématům společenského života.

Výsledek studia

Absolvent si osvojí složité jevy vyskytující se v ruském jazyce, zdokonalí svou znalost ruské gramatiky, mluvený i písemný projev. Bude schopen porozumět a vysvětlit obsah textu společensko-kulturního i úředního charakteru. Dokáže bez problémů číst ruskou uměleckou literaturu, napsat esej a v neformálním hovoru je schopen vyjádřit a vysvětlit svůj názor na danou věc. Slovní zásoba bude činit 12 000 slov.

Zápis do kurzu: Podmínkou k zápisu je splnění požadavků pro jazykovou úroveň Ruština pro středně pokročilé (úroveň B2 ).