Ruština pro velmi pokročilé (úroveň C2)

Program je určen pro ty, kdo již dosáhli jazykové úrovně C1 a chtějí své znalosti rozšířit na úroveň rodilého mluvčího. Tento program je přínosný zejména pro učitele ruského jazyka nebo pro odborníky zabývající se ruštinou na vědecké úrovni.

Obsah a cíl kurzu :

  • vyslechnout text, jehož hlavní myšlenka je vyjádřena nepřímo a pochopit společenskou pozici a záměr mluvčího;
  • vést běžnou korespondenci, psát články s kritickými poznámkami na základě toho co vidíme a čteme;
  • správné užití kompozičních prvků (úvod, zápletka, závěr);
  • dosáhnout komunikačních cílů v nejrůznějších oblastech společenského styku vzhledem ke společenské a behaviorální roli formy dialogu a monologu.

Výsledky studia

Absolvent pochopí co původní texty a bude schopen správně interpretovat s širokým spektrem zaměření, bude schopen samostatně psát delší texty. Snadno porozumí všemu, co uslyší nebo uvidí v rozhlase, v televizi, ve filmech i na veřejných vystoupeních. Dokáže se spontánně, plynule a přesně vyjádřit a rozlišit jemné významové odstíny, dokonce i ve složitějších situacích.

Zápis do kurzu: Podmínkou k zápisu je splnění požadavků pro jazykovou úroveň Ruština pro pokročilé (úroveň C1 ).