Jazykové tábory


zs

Kurz je mezi účastníky velice oblíbený. Program umožňuje značně vylepšit komunikační dovednosti v cizím jazyce, absolvovat jazykový kurz s minimálním počtem 20 vyučovacích hodin, probrat a zopakovat gramatiku, oživit předchozí znalosti, po celou dobu pobytu živě komunikovat s rodilými mluvčími z paralelních kurzů a kurátory cizinci. V rámci programu si můžete vybrat výuku anglického, ruského, nebo jiného cizího jazyka.