Naši pedagogové

Učitelé anglického a ruského jazyka jsou vysokoškolští pedagogové českých univerzit, kteří ovládají cizí jazyk stejně dobře jako svou mateřštinu. Pro pokročilé a více pokročilé studenty vyučují rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním a rozsáhlými zkušenostmi ve výuce cizího jazyka.

Učitelé češtiny jako cizího jazyka jsou převážně pedagogové z Karlovy univerzity, přední univerzity v zemi, s dobrou znalostí anglického, německého nebo ruského jazyka.

Učitelé odborných předmětů pro přípravu na české vysoké školy jsou čeští pedagogové, kteří se dlouhodobě věnují intenzivní přípravě studentů k přijímacím zkouškám. Jejich výukové plány jsou sestaveny v souladu s požadavky přijímacího řízení. Studenti jsou cíleně připravováni k úspěšnému složení přijímacích zkoušek z vybraného předmětu a ke studiu na vysoké škole. Učitelé odborných předmětů pro přípravu na anglické vysoké školy jsou zahraniční pedagogové se specializací v oboru, kteří provádějí výuku pro účast v seminářích a přednáškách s využitím terminologie odpovídající akademickému prostředí.