Přípravné kurzy z odborných předmětů

Studium na českých veřejných vysokých školách je zatím bezplatné, pokud student studuje obor v češtině. Tato unikátní možnost platí i v případě zahraničních studentů, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky na vysokou školu v českém jazyce. Hlavní podmínkou je znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce.

  • Matematika
  • Fyzika
  • Chemie
  • Biologie
  • Kurzy účetnictví