Přípravné kurzy na vysoké školy

Název předmětu Termín konání
kurzu
Doba konání
kurzu
Cena kurzu Nezávazná
rezervace
Matematika 15.02.2012 — 31.05.2012 2 krát týdně 90min 5840Kč Rezervovat
Fyzika
Chemie
Biologie
Kurz účetnictví
Počet studentů ve skupině – 12 osob.
V případě potřeby je možné se domluvit na individuální výuce odborného předmětu. Cena individuální výuky odborného předmětu s velmi zkušeným vyučujícím pro přijímací řízení na vysoké školy je 420Kč,-/1 vyučovací hodinu.