Jednosemestrální intenzivní kurz ruského jazyka

Jednosemestrální kurz ruského jazyka je osvědčeným programem pro studenty, kteří chtějí studovat v bakalářském nebo magisterském studiu na českých vysokých školách, kde se vyžaduje kvalitní znalost cizího jazyka. Kurz umožňuje naučit se ruský jazyk od úrovně úplného začátečníka (A1) do úrovně mírně pokročilého (B1) uživatele jazyka. Mimo jiné se studenti v kurzu seznámí s ruským kulturním prostředím, sociálními, politickými nebo ekonomickými aspekty ruského života.

  • Délka kurzu – zimní/letní semestr
  • Počet vyučovacích hodin za týden 20x45min
  • Dny a čas výuky Po – Pá, 9,00-12,10
  • Počet studentů ve skupině (max. 10-12 lidí) dle jazykové úrovně studentů
  • Koncepce výuky je sestavena v souladu s předpoklady ke studiu a podmínkami přijímacího řízení na fakulty Univerzity Karlovy a VŠE
  • Součástí kurzu jsou výlety po Praze a okolí, kulturní a studentské akce s ruskými studenty z paralelních kurzů, žijícími a studujícími v Praze