Metodický kurz pro učitele ruštiny jako cizího jazyka
Kurz je akreditovaný MŠMT

Kurz je specifikován pro české učitele ruského jazyka, kteří se zajímají o výuku ruštiny a vědeckou činnost v oblasti ruského jazyka.

Cíl kurzu:

Zvýšit kvalifikaci učitelů ruského jazyka. Program zahrnuje všechny důležité směry, které umožňují rozšířit znalosti a představy učitelů o současných lingvistických poznatcích v oblasti ruského jazyka pro cizince, o kultuře jazyka jako o vědní disciplíně, o lingvisticko-didaktických trendech ověřování znalostí studentů a o moderních metodách výuky cizích jazyků.

Obsah (náplň) kurzu:

Studium sémantických a pragmatických zvláštností chyb, kterých se čeští studenti dopouští v mluvené i písemné formě ruského jazyka, dovoluje do budoucna samostatně vypracovat metodické poučky pro praktické využití.

Kurz zahrnuje seznámení s ligvisticko-kulturními zvláštnostmi ruského jazyka, např. hodnotové dominanty národního jazykového cítění, národní specifika komunikačního chování Rusů, precedentní texty a ruská přísloví, pranostiky, metafory.

V rámci tohoto kurzu se také probírají základní kategorie textu, jeho kompozice (jazyková a významová organizace textu), způsoby analýzy a interpretace.